Actinomyces w cytologii ginekologicznej

Actinomyces (pol.: promieniowce):

  • jest to rodzaj Gram-dodatnich, względnie beztlenowych bakterii, które wchodzą w skład prawidłowej flory jamy ustnej, gardła, przewodu pokarmowego i niekiedy również pochwy,
  • uszkodzenia błon śluzowych powyższych narządów umożliwa drobnoustrojom wniknięcie do tkanek, gdzie w warunkach beztlenowych rosną i namnażają się wywołując zapalenie ropne,
  • infekcja w obrębie szyjki macicy może być bezobjawowa, a często towarzyszy wkładce wewnątrzmacicznej,
  • w obrazie cytologicznym kolonie promieniowców są porównywane do pajączków z promieniście ułożonymi na zewnątrz nićmi (Fot. 1) oraz do kłębków waty (Fot. 2 i 3).

.

Actinomyces w cytologii ginekologicznej

Fot. 1. Kolonie promieniowców z promieniście ułożonymi na zewnątrz nićmi


.

Actinomyces w cytologii ginekologicznej

Fot. 2. Kolonie promieniowców porównywane do kłębków waty


.

Actinomyces w cytologii ginekologicznej

Fot. 3. Kolonie promieniowców


.

Opracowała: Magdalena Krasowska

.