Niezgodność cytologiczno-histopatologiczna zmian w szyjce macicy - opis trzech przypadków

Analiza rozpoznań cytologiczno-histopatologicznych prowadzona jest w Zakładzie Patomorfologii w Krośnie na bieżąco, w ramach wewnętrznego programu kontroli, jako ważna i obowiązkowa metoda zapewnienia jakości w cytodiagnostyce.

Każda nieścisłość w diagnozie jest zapisywana w rejestrze i poddawana analizie.

Wg danych statystycznych zgodność rozpoznań cytologicznych z histopatologicznymi jest wysoka i wynosi ponad 84%, co jest porównywalne z danymi w literaturze.

Poniżej przedstawiono opis trzech przypadków, w których rozpoznania cytologiczne ASC-H oraz HSIL nie znalazły potwierdzenia w badaniu histopatologicznym wycinków z szyjki macicy.

.

Przypadek I - kobieta lat 66

Rozpoznanie cytologiczne: HSIL - zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia

Rozpoznanie histopatologiczne: NILM, p16 - ekspresja ujemna, zmiany regeneracyjne

HSIL - zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (obiektyw 40x)

Fot. 1. HSIL - zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (obiektyw 40x)

W rozmazie cytologicznym występują  grupy i skupiska nieprawidłowych komórek nabłonkowych określonych jako zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia – HSIL.

HSIL - zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (obiektyw 100x)

Fot. 2. HSIL - zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (obiektyw 100x)

HSIL - zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (obiektyw 100x)

Fot. 3. HSIL - zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (obiektyw 100x)

.

Przypadek II - kobieta lat 60

Rozpoznanie cytologiczne: ASC-H (atypowe komórki nabłonkowe, nie można wykluczyć zmian HSIL)  

Rozpoznanie histopatologiczne: NILM, p16 - ekspresja ujemna

Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

Fot. 4. Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

Fot. 5. Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

.

Przypadek III - kobieta lat 65

Rozpoznanie cytologiczne: ASC-H (atypowe komórki nabłonkowe, nie można wykluczyć zmian HSIL)

Rozpoznanie histopatologiczne: NILM, p16 - ekspresja ujemna, zmiany regeneracyjne

Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

Fot. 6. Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

Fot. 7. Nieprawidłowe komórki nabłonkowe ASC-H (obiektyw 40x)

.


.

Powtórna ocena i analiza preparatów cytologicznych i histopatologicznych nie ujawniła błędów diagnostycznych i potwierdziła poprawność rozpoznań.

Przypadki te zostały zgłoszone lekarzom ginekologom z zaleceniem ponownego pobrania materiału do weryfikacji histopatologicznej.

.

Opracowała: Beata Niewęgłowska-Guzik

.