Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – korelacja cytologiczno-histopatologiczna


61-letnia kobieta zgłosiła się do badania cytologicznego szyjki macicy (badanie wykonano metodą konwencjonalną); wynik: Nieprawidłowe komórki gruczołowe – komórki rakowe endometrioidalne

.

W obrazie cytologicznym grupy atypowych, zbitych, bardzo dużych (monstrualnych) komórek o hipercheromatycznych jądrach komórkowych. Komórki w grupach nakładają się na siebie. Wskaźnik jądrowo-cytoplazmatyczny znacznie podwyższony, a kształty jąder komórkowych są różne. Jąderka komórkowe widoczne, duże. Cytoplazma miejscami zwakuolizowana (Fot. 1-3).

.

Nieprawidłowe komórki gruczołowe – komórki rakowe endometrioidalne

Fot. 1. Nieprawidłowe komórki gruczołowe w cytologii ginekologicznej (obiektyw 40x)


.

Nieprawidłowe komórki gruczołowe – komórki rakowe endometrioidalne

Fot. 2. Nieprawidłowe komórki gruczołowe w cytologii ginekologicznej (obiektyw 100x)


.

Nieprawidłowe komórki gruczołowe – komórki rakowe endometrioidalne

Fot. 3. Nieprawidłowe komórki gruczołowe w cytologii ginekologicznej (obiektyw 100x)


.

Zalecono weryfikację histopatologiczną  wykonano biopsję aspiracyjną endometrium.

.

Wynik badania histopatologicznego:

Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny (łac.: Adenocarcinoma clarocellulare endometrioides)

Immunohistochemia:

  • Białko p16 (+) (Fot. 6)
  • Białko p53 (+++) (Fot. 7)
  • Wimetyna (+) (Fot. 8)
  • Ki-67 - 80%-90% (Fot. 9)

.

  • II typ raka endometrium,
  • duży polimorfizm komórek rakowych (Fot. 4, 5 i 9),
  • w komórkach rakowych występuje jasna cytoplazma (Fot. 4 i 5).

.

Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometriodny

Fot. 4. Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – obraz histopatologiczny (obiektyw 20x)


.

Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny

Fot. 5. Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – obraz histopatologiczny (obiektyw 40x)


.

Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – pozytywna ekspresja białka p16

Fot. 6. Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – pozytywna ekspresja białka p16 (obiektyw 20x)


.

Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – bardzo silna ekspresja białka p53

Fot. 7. Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – bardzo silna ekspresja białka p53 (obiektyw 20x)


.

Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – pozytywna ekspresja vimentyny

Fot. 8. Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – pozytywna ekspresja wimentyny (obiektyw 20x)


.

Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygeny Ki-67 wynosi 80%-90%

Fot. 9. Rak gruczołowy jasnokomórkowy (G-3) endometrioidny – indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 80%-90% (obiektyw 20x)


.

.

.

.