Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem sutka u 96-letniego mężczyzny


 • 96-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu pojawiania się treści krwistej w obrębie brodawki sutkowej – zlecono wykonanie badania usg sutków,
 • w badaniu usg stwierdzono hipoechogenny guz o wymiarach 14 x 7 x 3 mm usytuowany pod brodawką sutka prawego – zlecono wykonanie BAC w/w zmiany,
 • BAC wykonano pod kontrolą usg.

.

W rozmazach cytologicznych z BAC stwierdzono:

 • grupy i skupiska komórek gruczołowych z cechami atypii: macrocytosis, anizocytosis, macronucleosis, hyperchromatosis, widoczne jąderka komórkowe, przesunięcie stosunku jądrowo-cytoplazmatycznego na rzecz jądra (Fot. 1-6) oraz w tle masy białkowo-bezpostaciowo-martwicze i erytrocyty,
 • zalecono chirurgiczne usunięcie zmiany.

.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem

Fot. 1. Grupy i skupiska komórek gruczołowych – barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem

Fot. 2. Macrocytosis, anizocytosis, macronucleosis, hyperchromatosis, widoczne jąderka komórkowe, przesunięcie stosunku jądrowo-cytoplazmatycznego na rzecz jądra – barwienie H+E (obiektyw 100x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem

Fot. 3. Grupy i skupiska komórek gruczołowych – barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem

Fot. 4. Grupy i skupiska komórek gruczołowych – przesunięcie stosunku jądrowo-cytoplazmatycznego na rzecz jądra – barwienie H+E (obiektyw 100x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem

Fot. 5. Grupy i skupiska komórek gruczołowych – barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem sutka

Fot. 6. Grupy i skupiska komórek gruczołowych – przesunięcie stosunku jądrowo-cytoplazmatycznego na rzecz jądra – barwienie H+E (obiektyw 100x)


.

.

 • po około 2 tygodniach od wykonania badania BAC wycięto w/w guz,
 • do badania histopatologicznego otrzymano fragment skóry sutka prawego o wymiarach 33 x 14 mm i grubości 16 mm z podskórnym, brodawkowato uformowanym, barwy białawo-szarawej guzem o wymiarach 14 x 7 x 3 mm,
 • materiał przebadano w całości.

.

W badaniu mikroskopowym stwierdzono:

 • nowotwór zbudowany z poszerzonego przewodu wyprowadzającego (Fot. 7), wysłanego atypowym nabłonkiem gruczołowym z tworzeniem do światła brodawkowatych tworów zbudowanych z rdzenia tkanki łącznej włóknistej z naczyniami, pokrytego przez nabłonek przewodowy zbudowany z licznych, nawarstwiających i nakładających się na siebie, atypowych komórek gruczołowych (Fot. 8-10),
 • brak przerwania błony podstawnej przewodu wyprowadzającego sutka (mikroinwazja lub inwazja w kierunku podścieliska nie występuje),
 • brak zatorów nowotworowych w światłach naczyń chłonnych i krwionośnych oraz brak naciekania pni nerwowych,
 • linie cięcia chirurgicznego z utkaniem w granicach normy.

.

Diagnoza histopatologiczna:

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem sutka

 • ang.: Intraductal papilloma with atypical hyperplasia
 • kod wg ICD-0: 8503/0

.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem sutka

Fot. 7. Nowotwór zbudowany z poszerzonego przewodu wyprowadzającego – barwienie H+E (obiektyw 4x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem sutka

Fot. 8. Przewód wyprowadzający wysłany atypowym nabłonkiem gruczołowym – barwienie H+E (obiektyw 20x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem sutka

Fot. 9. Przewód wyprowadzający wysłany atypowym nabłonkiem gruczołowym – barwienie H+E (obiektyw 20x)


.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy z atypowym rozrostem sutka

Fot. 10. Nabłonek przewodu wyprowadzającego zbudowany z licznych, nawarstwiających i nakładających się na siebie, atypowych komórek gruczołowych – barwienie H+E (obiektyw 100x)


.

Opracowali: Beata Niewęgłowska-Guzik i Andrzej Guzik

.