Guz jelita cienkiego u 8-letniej dziewczynki


Makroskopowo:
  • fragment jelita cienkiego długości 4 cm; w odległości 0,4 cm od jednego z marginesów operacyjnych, lity, barwy białawo-szarawej, konsystencji słoninowatej i sadłowatej guz o wymiarach 2,2 x 2 x 0,8 cm (Fot. 1); błona śluzowa nad guzkiem owrzodziała, a guzek zajmuje całą grubość ściany jelita cienkiego, dochodząc do surowicówki.

.

Mikroskopwo:

  • guz złożony z atypowych, nowotworowych limfocytów o średniej wielkości (2-3 x większych od średnicy erytrocytu), z miernym polimorfizmem; jądra atypowych limfocytów owalne i okrągłe, z wyraźnymi jąderkami (Fot. 3),
  • bardzo liczne patologiczne figury podziałów mitotycznych – indeks mitotyczny wynosi 800-900 mitoz/10 HPF (!) (Fot. 4),
  • liczne komórki apoptotyczne oraz liczne, duże makrofagi fagocytujące obumierające komórki nowotworowe, dające obraz „gwiaździstego nieba” (Fot. 2).

.

Immunohistochemia:

  • CD20 (+) (Fot. 5)
  • CD10 (+)
  • CD3 (+/-)
  • TdT (-)
  • Ki-67 >95% (Fot. 6)

.Diagnoza histopatologiczna:

Chłoniak Burkitta

  • ang.: Burkitt lymphoma

.

Błona śluzowa jelita cienkiego i chłoniak Burkitta

Fot. 1. Błona śluzowa jelita cienkiego i chłoniak Burkitta (obiektyw 40x)


.

Obraz „gwiaździstego nieba”

Fot. 2. Obraz „gwiaździstego nieba” (obiektyw 20x)


.

Atypowe nowotworowe limfocyty

Fot. 3. Atypowe nowotworowe limfocyty (obiektyw 40x)


.

Bardzo liczne patologiczne figury podziałów mitotycznych

Fot. 4. Bardzo liczne patologiczne figury podziałów mitotycznych (obiektyw 100x)


.

Dodatnia ekspresja CD20

Fot. 5. Dodatnia ekspresja CD20 (obiektyw 40x)


.

Wysoki indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67

Fot. 6. Wysoki indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 (obiektyw 40x)


.

Opracował: Andrzej Guzik

.