Mięsakorak płuca • u 68-letniego mężczyzny stwierdzono w badaniach obrazowych duży guz płuca prawego z przerzutami do okolicznych węzłów chłonnych;
 • podczas bronchoskopii pobrano wycinki z guza.

.

Wynik badania histopatologicznego:

Niedrobnokomórkowy nowotwór złośliwy płuca o morfologii i immunofenotypie odpowiadającym mięsakorakowi (G-4) (Fot. 1, 2 i 3).

- ang.: Non small cell lung malignant neoplasm - carcinosarcoma
Immunohistochemia:
CK [AE1/AE3] (+)
Vimentyna (+)
Białko S-100 (+)
Białko p40 (-)
TTF-1 (-)
CD56 (-)
HMB45 (-)
SMA (-)
Desmina (-)
CD34 (-)
Ki-67 - 80%

     - ang.: Non small cell lung malignant neoplasm - carcinosarcoma

Immunohistochemia:

 • CK [AE1/AE3] (+) (Fot. 4)
 • Vimentyna (+) (Fot. 5)
 • Białko S-100 (+) (Fot. 6)
 • Białko p40 (-)
 • TTF-1 (-)
 • CD56 (-)
 • HMB45 (-)
 • SMA (-)
 • Desmina (-)
 • CD34 (-)
 • Ki-67 - 80% (Fot. 7)

.


.

Mięsakorak płuca - barwienie H+E - obiektyw 20x

Fot. 1. Mięsakorak płuca  barwienie H+E (obiektyw 20x)


.

Mięsakorak płuca – barwienie H+E (obiektyw 40x); oprócz utkania mięsakoraka, widoczny również nabłonek oskrzelowy

Fot. 2. Mięsakorak płuca  barwienie H+E (obiektyw 40x); oprócz utkania mięsakoraka, widoczny również nabłonek oskrzelowy


.

Mięsakorak płuca – barwienie H+E (obiektyw 40x)

Fot. 3. Mięsakorak płuca  barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Mięsakorak płuca – pozytywne barwienie immunohistochemiczne CK[AE1/AE3] (obiektyw 40x)

Fot. 4. Mięsakorak płuca  pozytywne barwienie immunohistochemiczne CK[AE1/AE3] (obiektyw 40x)


.

Mięsakorak płuca – pozytywne barwienie immunohistochemiczne vimentyną (obiektyw 40x)

Fot. 5. Mięsakorak płuca  pozytywne barwienie immunohistochemiczne vimentyną (obiektyw 40x)


.

Mięsakorak płuca – pozytywne barwienie immunohistochemiczne białka S-100 (obiektyw 40x)

Fot. 6. Mięsakorak płuca  pozytywne barwienie immunohistochemiczne białka S-100 (obiektyw 40x)


.

Mięsakorak płuca – indeks proliferacyjny mierzony pozytywną ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 80% (obiektyw 40x)

Fot. 7. Mięsakorak płuca  indeks proliferacyjny mierzony pozytywną ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 80% (obiektyw 40x)


.

.

Opracował: Andrzej Guzik

.