Naczyniakomięśniak gładkokomórkowy umiejscowiony na małżowinie usznej


  • Lity, owalny, kompletnie otorebkowany, na przekroju barwy białawej, struktury plecionkowatej guzek o wymiarach 1,5 x 1 x 1 cm usytuowany na małżowinie usznej prawej u 18-letniej kobiety,

.

  • w badaniu mikroskopowym guzek zbudowany z proliferujęcych komórek mięśni gładkich (Fot. 1 i 2), zawierających wyraźne naczynia krwionośne o pogrubialej błonie mięśniowej (Fot. 3 i 4),
  • w barwieniach immunohistochemicznych proliferujące komórki mięśni gładkich dodatnie dla SMA (Fot. 5), a śródbłonki naczyń krwionośnych dodatnie dla CD34 (Fot. 6).

.Diagnoza histopatologiczna:

Naczyniakomięśniak gładkokomórkowy

  • łac.: Angioleiomyoma

.

Naczyniakomięśniak - proliferujące komórki mięśni gładkich

Fot. 1. Proliferujące komórki mięśni gładkich (obiektyw 4x)


.

Naczyniakomięśniak - proliferujące komórki mięśni gładkich

Fot. 2. Proliferujące komórki mięśni gładkich (obiektyw 10x)


.

Naczyniakomięśniak - naczynia krwionośne o pogrubiałej błonie mięśniowej

Fot. 3. Naczynia krwionośne o pogrubiałej błonie mięśniowej (obiektyw 20x)


.

Naczyniakomięśniak - naczynia krwionośne o pogrubiałej błonie mięśniowej

Fot. 4. Naczynia krwionośne o pogrubiałej błonie mięśniowej (obiektyw 40x)


.

Naczyniakomięśniak - dodatnia ekspresja SMA dla proliferujących komórek mięśni gładkich

Fot. 5. Dodatnia ekspresja SMA dla proliferujących komórek mięśni gładkich (obiektyw 20x)


.

Naczyniakomięśniak - dodatnia ekspresja CD34 dla śródbłonków naczyń krwionośnych

Fot. 6. Dodatnia ekspresja CD34 dla śródbłonków naczyń krwionośnych (obiektyw 20x)


.

Opracował: Andrzej Guzik

.