Nerwiak węchowy zarodkowy – guz lewej jamy nosowej u 45-letniej kobiety


Do badania histopatologicznego otrzymano trzy polipowato uformowane, kruche, barwy białawo-szarawej fragmenty tkankowe o łącznej średnicy 0,8 cm. Materiał pochodził z usuniętego guza lewej jamy nosowej od 45-kobiety i został przebadany w całości.

Mikroskopowo stwierdza się utkanie nowotworu zbudowanego z dobrze odgraniczonych gniazd komórkowych poprzedzielanych pasmami podścieliska łącznotkankowego. W pasmach łącznotkankowych obserwuje się proliferujące naczynia krwionośne oraz drobnowłókienkowe podścielisko (tzw. "pilśń neuronalną"). Komórki nowotworu są małe, okrągłe, o skąpej cytoplazmie, a jądra komórkowe silnie wybarwiają się hematoksyliną - nowotwór drobnookrągłoniebieskokomórkowy.

.


Diagnoza histopatologiczna:

Nerwiak węchowy zarodkowy

  • łac.: Esthesioneuroblastoma
  • ang.: Olfactory neuroblastoma

.

Nerwiak zarodkowy węchowy – nowotwór zbudowany z dobrze odgraniczonych gniazd komórkowych poprzedzielanych pasmami podścieliska łącznotkankowego

Fot. 1. Nowotwór zbudowany z dobrze odgraniczonych gniazd komórkowych poprzedzielanych pasmami podścieliska łącznotkankowego (obiektyw 4x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – dobrze odgraniczone gniazda komórkowe poprzedzielane pasmami podścieliska łącznotkankowego

Fot. 2.  Dobrze odgraniczone gniazda komórkowe poprzedzielane pasmami podścieliska łącznotkankowego (obiektyw 10x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – w pasmach łącznotkankowych obserwuje się proliferujące naczynia krwionośne oraz drobnowłókienkowe podścielisko (tzw. pilśń neuronalną)

Fot. 3. W pasmach łącznotkankowych obserwuje się proliferujące naczynia krwionośne oraz drobnowłókienkowe podścielisko (tzw. "pilśń neuronalną") (obiektyw 20x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – komórki nowotworu są małe, okrągłe, o skąpej cytoplazmie, a jądra komórkowe silnie wybarwiają się hematoksyliną – nowotwór drobnookrągłoniebieskokomórkowy

Fot. 4. Komórki nowotworu są małe, okrągłe, o skąpej cytoplazmie, a jądra komórkowe silnie wybarwiają się hematoksyliną - nowotwór drobnookrągłoniebieskokomórkowy (obiektyw 40x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – barwienie immunohistochemiczne: CK [AE1/AE3] – ekspresja ujemna

Fot. 5. Barwienie immunohistochemiczne: CK [AE1/AE3] – ekspresja ujemna (obiektyw 20x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – barwienie immunohistochemiczne: chromogranina A – ekspresja dodatnia

Fot. 6. Barwienie immunohistochemiczne: Chromogranina A – ekspresja dodatnia (obiektyw 40x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – barwienie immunohistochemiczne: białko S-100 – ekspresja dodatnia w części komórek nowotworu i na obrzeżach dobrze odgraniczonych gniazd komórek nowotworowych

Fot. 7. Barwienie immunohistochemiczne: Białko S-100 – ekspresja dodatnia w części komórek nowotworu i na obrzeżach dobrze odgraniczonych gniazd komórek nowotworowych (obiektyw 10x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – barwienie immunohistochemiczne: CD34 – ekspresja dodatnia w proliferujących naczyniach krwionośnych występujących w pasmach podścieliska łącznotkankowego

Fot. 8. Barwienie immunohistochemiczne: CD34 – ekspresja dodatnia w proliferujących naczyniach krwionośnych występujących w pasmach podścieliska łącznotkankowego (obiektyw 10x)


Nerwiak węchowy zarodkowy – barwienie immunohistochemiczne: CD20 – ekspresja ujemna

Fot. 9. Barwienie immunohistochemiczne: CD20 – ekspresja ujemna (obiektyw 10x)


.

Nerwiak węchowy zarodkowy – barwienie immunohistochemiczne: CD3 – ekspresja ujemna

Fot. 10. Barwienie immunohistochemiczne: CD3 – ekspresja ujemna (obiektyw 10x)


.