Owrzodzenie błony śluzowej żołądka spowodowane przyjmowaniem doustnych związków żelaza w formie tabletek


  • Mężczyzna lat 65, diagnozowany z powodu dolegliwości ze strony górnego przewodu pokarmowego,
  • badanie gastroskopowe wykazało owrzodzenie śluzówki w dnie żołądka; pobrano wycinki do badania histopatologicznego,

.

  • w badaniu mikroskopowym obecne były fragmenty śluzówki żołądka typu dna z nadżerkami oraz masy martwiczo-ropne; zwracała uwagę obecność brunatnego barwnika o strukturze krystaloidów w masach martwiczo-ropnych (Fot. 1 i 2)  oraz w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka (Fot. 3),
  • wykonano barwienie histochemiczne na żelazo (Fe), które dało mocno dodatni odczyn w skupieniach barwnika, wykazując obecność złogów hemosyderyny (Fot. 4, 5 i 6),
  • metaplazji jelitowej nie stwierdzono (Fot. 7); Helicobacter pylori (-),

.

  • w wyniku histopatologicznym, poza diagnozą owrzodzenia spowodowanego przyjmowaniem doustnych środków zawierających związki żelaza w postaci tabletek, zalecono zmianę formy przyjmowania żelaza w postać płynną, która nie powoduje takiego uszkodzenia śluzówki żołądka jak żelazo w postaci tabletek.

.

Brunatny barwnik o strukturze krystaloidów w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku

Fot. 1. Brunatny barwnik o strukturze krystaloidów w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku (obiektyw 10x)


.

Brunatny barwnik o strukturze krystaloidów w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku

Fot. 2. Brunatny barwnik o strukturze krystaloidów w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku (obiektyw 40x)


.

Brunatny barwnik o strukturze krystaloidów w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka

Fot. 3. Brunatny barwnik o strukturze krystaloidów w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka (obiektyw 40x)


.

Silnie dodatni odczyn w barwieniu histochemicznym na żelazo – złogi hemosyderyny w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku oraz w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka

Fot. 4. Silnie dodatni odczyn w barwieniu histochemicznym na żelazo – złogi hemosyderyny w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku oraz w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka (obiektyw 10x)


.

Silnie dodatni odczyn w barwieniu histochemicznym na żelazo – złogi hemosyderyny w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku oraz w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka

Fot. 5. Silnie dodatni odczyn w barwieniu histochemicznym na żelazo – złogi hemosyderyny w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku oraz w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka (obiektyw 20x)


.

Silnie dodatni odczyn w barwieniu histochemicznym na żelazo – złogi hemosyderyny w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku oraz w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka

Fot. 6. Silnie dodatni odczyn w barwieniu histochemicznym na żelazo – złogi hemosyderyny w masach martwiczo-ropnych owrzodzenia w żołądku oraz w kryptach gruczołowych śluzówki żołądka (obiektyw 40x)


.

Błona śluzowa żołądka w barwieniu histochemicznym paS+Alcjan Blue

Fot. 7. Brak metaplazji jelitowej w żoładku – barwienie histochemiczne paS+Alcjan Blue (obiektyw 10x)


.

Opracował: Mariusz Książek

.