Polip przełyku u 53-letniej kobiety


Makroskopowo:
  • polipowato uformowany fragment błony śluzowej przełyku średnicy 3 mm (Fot. 1 i 3) pochodzący z biopsji gastroskopowej.

.

Mikroskopwo:

  • pod nabłonkiem paraepidermoidalnym przełyku utkanie guza złożonego z komórek o obfitej cytoplazmie, wyraźnej błonie komórkowej i na ogół małym lub średnim jądrze położonym centralnie (Fot. 2),
  • cytoplazma komórek guza zawiera liczne kwasochłonne, p.a.S.-dodatnie ziarnistości (Fot. 2 i 5).

.

Immunohistochemia:

  • Białko S-100 (+) (Fot. 3 i 4)

.

Histochemia:

  • p.a.S. (+) (Fot. 5)

.Diagnoza histopatologiczna:

Guz ziarnistokomórkowy

  • łac.: Tumor granulocellularis
  • ang.: Granular cell tumor
  • wg terminologii tradycyjnej: Myoblastoma Abrikossoffi

.

Guz ziarnistokomórkowy przełyku – barwienie H+E (obiektyw 4x)

Fot. 1. Guz ziarnistokomórkowy przełyku – barwienie H+E (obiektyw 4x)


.

Guz ziarnistokomórkowy przełyku – barwienie H+E (obiektyw 40x)

Fot. 2. Guz ziarnistokomórkowy przełyku – barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Guz ziarnistokomórkowy przełyku – dodatnia ekspresja białka S-100 (obiektyw 4x)

Fot. 3. Guz ziarnistokomórkowy przełyku – dodatnia ekspresja białka S-100 (obiektyw 4x)


.

Guz ziarnistokomórkowy przełyku – dodatnia ekspresja białka S-100 (obiektyw 40x)

Fot. 4. Guz ziarnistokomórkowy przełyku – dodatnia ekspresja białka S-100 (obiektyw 40x)


.

Guz ziarnistokomórkowy przełyku – pozytywne barwienie p.a.S. (obiektyw 100x)

Fot. 5. Guz ziarnistokomórkowy przełyku – pozytywne barwienie p.a.S. (obiektyw 100x)


.

Opracował: Andrzej Guzik

.