Polip Vanek'a – rzadki polip żołądka

Polip Vanek'a (polip zapalno-włóknisty; ang.: inflammatory fibroid polyp; synonim: guz Vanek'a [ang.: Vanek's tumor]) – jest rzadko występujacym polipem żołądka.

Cechy charkterystyczne:

  • średnia wielkość polipa wynosi około 1,5 cm, ale może wynosić nawet do  4 cm (Fot. 1),
  • w diagnostyce mikroskopowej – oprócz rutynowych barwień stosowanych przy badaniu zmian żołądka – stosuje się barwienie histochemiczne trichromem Massona, a można również stosować barwienia immunohistochemiczne m. in.: CD117, SMA, Desminę (Fot. 2)
  • wokół polipa błona śluzowa żołądka zachowana (Fot. 3 i 4),
  • powierzchnia polipa owrzodziała (Fot. 5 i 6),
  • podścielisko polipa włókniste – podkreślone w barwieniu histochemicznym trichromem Massona (Fot. 7 i 8),
  • w obrębie włóknistego podścieliska obfity, ropny naciek zapalny (Fot. 5),
  • podścielisko polipa z ujemną ekspresją CD117, co wyklucza GIST (Fot. 9).

.

Polip Vanek'a – makroskopowo na preparacie

Fot. 1. Polip Vanek'a – makroskopowo na preparacie


.

Barwienia stosowane w diagnostyce mikroskopowej polipa Vanek'a

Fot. 2. Barwienia stosowane w diagnostyce mikroskopowej polipa Vanek'a


.

Wokół polipa błona śluzowa żołądka zachowana

Fot. 3. Wokół polipa błona śluzowa żołądka zachowana (obiektyw 10x)


.

Wokół polipa błona śluzowa żołądka zachowana – włókniste podścielisko polipa podkreślone w barwieniu histochemicznym trichromem Massona

Fot. 4. Wokół polipa błona śluzowa żołądka zachowana – włókniste podścielisko polipa podkreślone w barwieniu histochemicznym trichromem Massona (obiektyw 10x)


.

Powierzchnia polipa owrzodziała; w obrębie włóknistego podścieliska obfity, ropny naciek zapalny

Fot. 5. Powierzchnia polipa owrzodziała; w obrębie włóknistego podścieliska obfity, ropny naciek zapalny (obiektyw 10x)


.

Powierzchnia polipa owrzodziała – włókniste podścielisko polipa podkreślone w barwieniu histochemicznym trichromem Massona

Fot. 6. Powierzchnia polipa owrzodziała – włókniste podścielisko polipa podkreślone w barwieniu histochemicznym trichromem Massona (obiektyw 10x)


.

Podścielisko polipa włókniste

Fot. 7. Podścielisko polipa włókniste (obiektyw 40x)


.

Podścielisko polipa włókniste – podkreślone w barwieniu histochemicznym trichromem Massona

Fot. 8. Podścielisko polipa włókniste – podkreślone w barwieniu histochemicznym trichromem Massona (obiektyw 40x)


.

Podścielisko polipa z ujemną ekspresją CD117 wyklucza GIST

Fot. 9. Podścielisko polipa z ujemną ekspresją CD117, co wyklucza GIST (obiektyw 40x)


.

.