Polipowaty guz żołądka u 69-letniej kobietyMakroskopowo:
 • fragment ściany żołądka o wymiarach 4 x 3,5 cm i grubości 0,5 cm z polipowatym, uszypułowanym guzem o wymiarach 4,5 x 2,5 x 3 cm,
 • szypuła guza długości 2 cm i średnicy 1,2 cm,
 • na przekroju guz lity, sprężysty, barwy białawo-kremowej,
 • najmniejszy margines radialny wynosi 2 cm.

.

Mikroskopwo:

 • guz rozwija się podśluzówkowo, a śluzówka bez owrzodzenia (Fot. 1, 2 i 3),
 • guz w obrazie histologicznym bogatokomórkowy, dobrze unaczyniony, zbudowany z wydłużonych, atypowych komórek przypominających mięśnie gładkie, które posiadają cygaretowatego kształtu jądra komórkowe (Fot. 4, 5 i 6),
 • pola martwicy stanowią około 5% objętości guza,
 • indeks mitotyczny wynosi 2-3 mitozy/10 HPF (Fot. 11),
 • błona śluzowa żołądka pokrywająca guz z powierzchownym przewlekłym aktywnym zapaleniem stopnia małego (łac.: gastritis chronica activa gradus minoris),
 • głęboki margines operacyjny wraz z linią cięcia chirurgicznego bez utkania nowotworu.

.

Immunohistochemia:

 • CK[AE1/AE3] (-)
 • CD117 (-) (Fot. 7)
 • Vimentyna (+) (Fot. 8)
 • SMA (+) (Fot. 9)
 • Desmina (+) (Fot. 10)
 • CD34 (+)
 • Białko S-100 (-)
 • Ki-67 – 30% (Fot. 11)

.Diagnoza histopatologiczna:

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy dobrze zróżnicowany żołądka

 • ang.: Well-differentiated leiomyosarcoma of the stomach

.

W górnej części zdjęcia błona śluzowa żołądka, a pod nią utkanie mięśniakomięsaka gładkomórkowego – barwienie H+E

Fot. 1. W górnej części zdjęcia błona śluzowa żołądka, a pod nią utkanie mięśniakomięsaka gładkomórkowego  barwienie H+E (obiektyw 10x)


.

W górnej części zdjęcia błona śluzowa żołądka, a pod nią utkanie mięśniakomięsaka gładkomórkowego – barwienie histochemiczne paS-Alcjan blue

Fot. 2. W górnej części zdjęcia błona śluzowa żołądka, a pod nią utkanie mięśniakomięsaka gładkomórkowego – barwienie histochemiczne paS-Alcjan blue (obiektyw 10x)


.

W górnej części zdjęcia błona śluzowa żołądka, a pod nią utkanie mięśniakomięsaka gładkomórkowego – barwienie histochemiczne trichrom Massona

Fot. 3. W górnej części zdjęcia błona śluzowa żołądka, a pod nią utkanie mięśniakomięsaka gładkomórkowego – barwienie histochemiczne trichrom Massona (obiektyw 10x)


.

Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego żołądka – barwienie H+E

Fot. 4. Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego – barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego żołądka – barwienie H+E

Fot. 5. Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego – barwienie H+E (obiektyw 40x)


.

Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego żołądka – barwienie H+E

Fot. 6. Obraz mikroskopowy mięśniakomięsaka gładkomórkowego; w centralnej części patologiczna figura podziału mitotycznego – barwienie H+E (obiektyw 100x)


.

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy żołądka – ujemna ekspresja CD117

Fot. 7. Mięśniakomięsak gładkokomórkowy  ujemna ekspresja CD117 (obiektyw 40x)


.

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy żołądka – dodatnia ekspresja vimentyny

Fot. 8. Mięśniakomięsak gładkokomórkowy – dodatnia ekspresja vimentyny (obiektyw 40x)


.

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy żołądka – dodatnia ekspresja vimentyny

Fot. 9. Mięśniakomięsak gładkokomórkowy – dodatnia ekspresja SMA (obiektyw 40x)


.

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy żołądka – dodatnia ekspresja desminy

Fot. 10. Mięśniakomięsak gładkokomórkowy – dodatnia ekspresja desminy (obiektyw 40x)


.

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy żołądka – indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 30%

Fot. 11. Mięśniakomięsak gładkokomórkowy – indeks proliferacyjny mierzony dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 30% (obiektyw 40x).

Opracował: Andrzej Guzik

.