Rak gruczołowy jelita cienkiego u 77-letniego mężczyznyMakroskopowo:
 • fragment jelita cienkiego długości 15 cm,
 • w odległości 4,5 cm od jednego z marginesów operacyjnych owrzodziały na powierzchni, barwy białawo-szarawej guz o wymiarach 1,3 x 1 cm, prawie całkowicie zamykający światło jelita,
 • guz przechodzi w białawy naciek, który zajmuje wszystkie warstwy ściany jelita cienkiego oraz jest obecny na powierzchni trzewnej surowicówki,
 • okołojelitowa tkanka tłuszczowa, która nie jest pokryta otrzewną oraz krezka jelita bez nacieku.

.

Mikroskopowo:

   Rak gruczołowy (G-2) jelita cienkiego (Fot. 1, 2 i 3).
        - łac.: Adenocarcinoma intestini tenui
   Przerzuty raka do dwóch węzłów chłonnych (2/5) (Fot. 7).

        - wg Astlera-Collera - C-2
        - pT4aN1bMx
        - wg Jassa - grupa IV (4 pkt.)
        - wg AJCC - stopień III B

   Immunohistochemia:   
       Receptor EGFR - 1+ (status pozytywny) (Fot. 6)

 • rak nacieka całą grubość błony śluzowej jelita cienkiego, całą grubość błony podśluzowej, błony mięśniowej właściwej, błony podsurowicówkowej oraz występuje na powierzchni trzewnej surowicówki (Fot. 1, 2, 3, 4 i 5),
 • okołojelitowa tkanka tłuszczowa, która nie jest pokryta otrzewną oraz krezka jelita wolne od utkania raka,
 • naciekający typ wzrostu raka,
 • u podstawy raka niewielki naciek z limfocytów,
 • w świetle naczyń chłonnych biegnących w rzucie guza pojedyncze zatory nowotworowe,
 • pnie nerwowe nacieczone przez raka,
 • obustronne marginesy operacyjne wolne od utkania raka,
 • w dwóch węzłach chłonnych, spośród pięciu węzłów chłonnych pobranych z rzutu guza, przerzuty raka (2/5) (Fot. 7); w obu przerzutowych węzłach makroprzerzuty; średnica największego przerzutu wynosi 1 cm;  przerzuty obejmują torebki węzłów chłonnych, przerywają ich ciągłość oraz są obecne na terenie okołowęzłowej tkanki tłuszczowej; w świetle naczyń chłonnych biegnących w okołowęzłowej tkance tłuszczowej zatory nowotworowe.

.


.

Rak gruczołowy jelita cienkiego – barwienie H+E (obiektyw 4x)

Fot. 1. Rak gruczołowy jelita cienkiego  barwienie H+E (obiektyw 4x)


.

Rak gruczołowy jelita cienkiego – barwienie H+E (obiektyw 20x)

Fot. 2. Rak gruczołowy jelita cienkiego  barwienie H+E (obiektyw 20x)


.

Rak gruczołowy jelita cienkiego – barwienie mucykarminem (obiektyw 20x)

Fot. 3. Rak gruczołowy jelita cienkiego – barwienie mucykarminem (obiektyw 20x)


.

Rak gruczołowy jelita cienkiego – naciek błony mięśniowej właściwej – barwienie H+E (obiektyw 10x)

Fot. 4. Rak gruczołowy jelita cienkiego  naciek błony mięśniowej właściwej  barwienie H+E (obiektyw 10x)


.

Rak gruczołowy jelita cienkiego – naciek powierzchni trzewnej surowicówki – barwienie H+E (obiektyw 10x)

Fot. 5. Rak gruczołowy jelita cienkiego  naciek powierzchni trzewnej surowicówki  barwienie H+E (obiektyw 10x)


.

Rak gruczołowy jelita cienkiego – barwienie immunohistochemiczne EGFR (obiektyw 100x)

Fot. 6. Rak gruczołowy jelita cienkiego – barwienie immunohistochemiczne EGFR (obiektyw 100x)


.

Rak gruczołowy jelita cienkiego – przerzut raka do węzła chłonnego – barwienie H+E (obiektyw 20x)

Fot. 7. Rak gruczołowy jelita cienkiego – przerzut raka do węzła chłonnego – barwienie H+E (obiektyw 20x)


.

.

Opracował: Andrzej Guzik

.