Rozrost gruczolakowaty nabłonka jajowodu


Rozrost gruczolakowaty (łac.: hyperplasia adenomatosa; ang.: adenomatous hyperplasia)
nabłonka jajowodu

Nabłonek jajowodu wykazuje dysplazję średniego i dużego stopnia (OvIN HG; oviductic intraepithelial neoplasia high grade), która współwystępuje z obszarami prawidłowego nabłonka (Fot. 1). W dysplastycznym nabłonku obecne są drobne, nieco nieregularne brodawkowate struktury (Fot. 2). Cytologicznie obserwuje się wydłużenie i stratyfikację (nakładanie się na siebie) komórek i jąder komórkowych (Fot. 3) oraz utratę polarności jąder komórkowych (Fot. 4). W podścielisku fałdów i w ścianie jajowodu może występować przekrwienie (Fot. 1).

Rozrost gruczolakowaty nabłonka jajowodu zaliczany jest do grupy proliferacyjnych zmian nabłonka jajowodu (ang.: proliferative epithelial lesions), których rozwój może być spowodowany mutacją w zakresie genów BRCA1 i BRCA2.

.

Rozrost gruczolakowaty (łac.: hyperplasia adenomatosa; ang.: adematous hyperplasia) nabłonka jajowodu_01

Fot. 1. Dysplastyczny nabłonek jajowodu współwystępujący z nabłonkiem prawidłowym..

Rozrost gruczolakowaty (łac.: hyperplasia adenomatosa; ang.: adematous hyperplasia) nabłonka jajowodu_02

Fot. 2. Brodawkowate struktury w dysplastycznym nabłonku jajowodu..

Rozrost gruczolakowaty (łac.: hyperplasia adenomatosa; ang.: adematous hyperplasia) nabłonka jajowodu_03

Fot. 3. Wydłużenie i stratyfikacja komórek i jąder komórkowych..

Rozrost gruczolakowaty (łac.: hyperplasia adenomatosa; ang.: adematous hyperplasia) nabłonka jajowodu_04

Fot. 4. Utrata polarności jąder komórkowych.


.