Kim jesteśmy

Centrum Zdrowia MedLifeCover  Zakład Patomorfologii w Krośnie jest Zakładem Opieki Zdrowotnej, wykonującym badania histopatologiczne, cytodiagnostyczne, śródoperacyjne, biopsyjne i immunohistochemiczne, głównie w dziedzinie onkologii i w specjalnościach zabiegowych, które są niezbędne do podjęcia właściwego leczenia. Centrum Zdrowia MedLifeCover  Zakład Patomorfologii w Krośnie posiada Pracownię Histopatologii, Pracownię Cytodiagnostyki, Gabinet USG oraz Gabinet Ginekologiczny.

Pracownia Histopatologii przygotowuje preparaty do badania histopatologicznego (wraz z barwieniami histochemicznymi), a także wykonuje badania śródoperacyjne oraz immunohistochemiczne. Pracownia Cytodiagnostyki wykonuje badania cytologiczne szyjki macicy oraz biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, a także badania cytodiagnostyczne pulmonologiczne, cytologię płynów z jam ciała, testy postcoitalne, czystość pochwy, badania cytologiczne wymazów z jamy nosowej oraz badania cytologiczne osadu moczu. W Gabinecie USG wykonuje się biopsje cienkoigłowe aspiracyjne z uwidocznieniem końcówki igły w zmianie. W Gabinecie Ginekologicznym pobiera się cytologię szyjki macicy oraz wykonuje się testy postcoitalne.

Zatrudniamy lekarzy – specjalistów patomorfologii i histopatologii, cytodiagnostów – specjalistów cytomorfologii, a także techników medycznych i pracowników administracji, którzy wybrali patomorfologię, histopatologię i cytodiagnostykę nie tylko jako zawód, ale jako dziedzinę, w której można służyć i pomagać innym ludziom, a w szczególności pacjentom i ich rodzinom.

Dbamy o każdy szczegół procesu diagnostycznego, dlatego wyniki naszych badań są precyzyjne i pozwalają na podjęcie dobrych decyzji terapeutycznych. Jesteśmy otwarci na postęp wiedzy medycznej i wprowadzamy do codziennej praktyki wszystko to, co jest najlepsze dla pacjenta.